Waiata

Aio ki te Aorangi

A-i-o ki te Ao-ra-ngi x2
Ar-o-ha ki te Aorangi x2
Koa, koa, koa ki te Aorangi x2
Po-o-no ki te Aorangi x2
A-i-o ki te Aorangi. x2

Peace to the Universe
Love to the Universe
Joy to the Universe
Truth to the Universe
Peace to the Universe

E Papa Waiari

Po atarau
E moea iho nei
E haere ana
Koe ki pamamao

Haere ra
Ka hoki mai ano
Ki te tau
E tangi atu nei

On a moonlit night
I see in a dream
You going away
To a distant land

Farewell,
But please return again
To your loved one
Weeping here

E Te Ariki

E te Ariki
Whakarongo mai ra
Ki a matou
E te Ariki
Titiro mai ra
Ki a matou

Tenei matou
O tamariki
E whakapono ana
Matou ki a koe

Aue! Aue!
Te Matua, Te Tamaiti
Wairua Tapu e

(ano)

Te Matua, Te Tamaiti
Wairua Tapu e

O Lord
Listen
To us
O Lord
Look
At us

Here we are
Your children
We believe
In You

Aue! Aue!
The Father, the Son
And the Holy Spirit

(repeat)

The Father, the Son
And the Holy Spirit

E Te Hokowhitu-A-Tu

E te Hokowhitu-a-Tu
Kia kaha ra
Kati ra te hingahinga
Ki raro ra
Ma nga whakaaro
Kei runga rawa
Hei arahi ki te ara
E tika ai
Whirinaki, whirinaki
Tatou katoa
Kia kotahi ra
Nga marae e tu noa nei
Nga maunga e tu noa nei
Aue ra e tama ma
Te mamae te pouri nui
E patu nei i ahau ina
Ngarimu aue
Anei to iwi e
E rurutu nei
E te Hokowhitu-a-Tu …..
Kia kotahi ra

Oh brave band of Tu
Be strong
Do not let yourselves be
struck down
Let your thoughts be
Always heavenwards
To guide you along the path
That is the proper one
We will depend
Upon each other
And remain united
Lonely stand our marae
Lonely stand our mountains
Ah! Our sons
The pain and the deep sadness
Beat within me so
Ngarimu, loved one
Here is your tribe
Lamenting your death

Oh brave band of Tu ….

And remain united

E Toru Nga Mea

E toru nga mea
Nga mea nunui
E kii ana
Te Paipera
Whakapono
Tumanako
Ko te mea nui
Ko te aroha

There are three
Important things
According to
The Holy Book
Faith
Hope
And the greatest of all
Love

Ehara I Te Mea

Ehara i te mea
No inaianei te aroha
No nga tupuna
I tuku iho, i tuku iho

Te whenua, te whenua
Hei oranga mo te iwi
No nga tupuna
I tuku iho, i tuku iho

Whakapono, tumanako
Hei oranga mo te iwi
No nga tupuna
I tuku iho, i tuku iho

Love is not
A thing of modern times
It comes from the ancestors
Passed down through time

The land, the land
Is the source of life for the people
It comes from the ancestors
Passed down through time

Faith and hope
Is the source of life for the people
It comes from the ancestors
Passed down through time

E tu Kahikatea

E tu kahikatea
Hei whakapae ururoa
Awhi mai awhi atu
Tatou tatou e

E tu kahikatoa
Kare kau e hinga
Awhi mai Awhi atu
Tatou tatou e

E tu Puriri
Toha ra o peka
Awhi mai Awhi atu
Tatou tatou e (x2)

Stand like the kahikatea (tree)
To brave the storms
Embrace and receive
We are one together

Stand with vigour
You will not fall
Give and receive help
We are one together

Stand like the Puriri
And reach out your branches
Embrace and receive
We are one together

Harere

Haere, haere hikoi, haere
Taihoa, whakarongo, titiro
Huri
Huri rererere, haere

Ringa matau, maui
Ringa matau, maui
Kei waho
Papaki titaha
Pakipaki titaha
Pakipaki titaha
Ringa pakia, pakia
Whatiwhati to hope
Hei, hei!

Move, walk, move
Hold it! Listen, look
Turn
Turn around quickly, move!

Right hand, left hand
Right hand, left hand
Put them both out
Clap from side to side
Side to side
Side to side
Slap your thighs
Wiggle your hips
Hei, hei!

He Honore

He honore
He kororia
Maungarongo ki te whenua
Whakaaro pai e
Ki nga tangata katoa

Ake ake
Ake ake
Amine
Te Atua
He piringa
Toku oranga

Honour
And glory to God
Peace throughout the land
And goodwill
To all people

Forever
Forever
Amen
For it is God
Who is my companion
My source of life

Hine E Hine

E tangi ana koe
Hine e hine
E ngenge ana koe
Hine e hine
Kati to pouri rä
Noho i te aroha
Te ngakau o te Matua
Hine e hine

You are weeping
Young maiden
You are weary
Young maiden
Be sad no longer
There is love for you
In the heart of the Creator
Young maiden

Hoki Mai

Hoki mai tama ma ki roto, ki roto
I nga ringa e tuwhera atu nei,
Kei te kapakapa mai te Haki, te Haki
I nga rangi runga o Tiamana e

Hoki mai, hoki mai ki te wa kainga
Kua tutuki te tumanako,
Kei te kapakapa mai te Haki, te Haki
I nga rangi runga o Tiamana e

Sons of Aotearoa, return to us
To our outstretched arms
Bring your banner to the fore, let it wave
Let this symbol of your courage be revealed.

Return, return to your home
You have fulfilled our hopes
You have brought your banner to the fore
The symbol of your courage revealed

Hutia Te Rito

Hutia te rito
Hutia te rito o te harakeke
Kei whea te ko(ri)mako e ko
Ki mai ki ahau
He aha te mea nui
He aha te mea nui o te ao
Maku e kii atu
He tangata, he tangata,
He tangata, hei!

If you remove the heart
Of the flax bush
From where will the Bellbird sing?
If you say to me
What is the most important thing
In this world
I will reply to you
It is people, it is people,
It is people!

Ka Waiata Ki a Maria

Ka waiata
Ki a Maria
Hine i whakaae
Whakameatia mai
He whare tangata

Hine purotu
Hine ngakau
Hine rangimarie
Ko te Whaea
Ko te Whaea
O Te Ao
(o Te Ao)

I sing
To Mary
The woman who agreet
To bring forth life
From her womb

Woman who acquiesced
Woman of great heart
Woman of peace
She is the Mother
She is the Mother
Of the world
(of the world)

Māku rā pea

Māku rā pea
Māku rā pea
Māku koe e awhi e
Ki te ara, ara Tupu
Māku koe e awhi e x 2

I will perhaps
I will perhaps
I will help you
Upon the pathway, of progress
I will indeed help you

Me He Manu Rere

Me he manu rere au e
Kua rere ki to moenga
Ki te awhi to tinana
Aue, aue e
te tau tahuri mai

Kei te moe te tinana
Kei te oho te wairua
Kei te hotu te manawa
Aue, aue! e
Te tau, tahuri mai

If I was a bird on the wing
I would fly to your bed
To embrace your body
Oh, oh!
My darling, turn to me

Although my body is sleeping
My spirit is aroused
And my heart throbs with desire
Oh, oh!
My darling, turn to me

Nga Iwi E

Nga iwi e, nga iwi e
Kia kotahi ra
Te Moana-Nui-a-Kiwa
(x2)

E-i-a-i-e!
(Whakarongo Tautoko)
E-i-a-i-e!

Kia mau ra, kia mau ra
Ki te mana motuhake
Me te aroha
(x2)

E-i-a-i-e!
(Whakarongo Tautoko)
E-i-a-i-e!

Wahine ma, wahine ma
Maranga mai, maranga mai
Kia kaha

E-i-a-i-e!
(Whakarongo Tautoko)
E-i-a-i-e!

E tane ma, e tane ma
Tama tu, tama tu
Tama ora!
(x2)

E-i-a-i-e!
(Whakarongo Tautoko)
E-i-a-i-e!

People, people
Unite as one
Like the Pacific Ocean

E-i-a-i-e!
(Listen, Support!)
E-i-a-i-e!

Hold fast, hold fast
To your sovereignty
And to love and compassion

E-i-a-i-e!
(Listen, Support!)
E-i-a-i-e!

Women everywhere
Rise up, rise up
Be strong

E-i-a-i-e!
(Listen, Support!)
E-i-a-i-e!

Men everywhere
Stand strong, stand strong
Stand strong in life!

E-i-a-i-e!
(Listen, Support!)
E-i-a-i-e!

Nga Waka E Whitu

Nga waka e whitu
E tau nei
Hoea hoea ra
Tainui Te Arawa
Mataatua
Hoea hoea ra
Takitimu Tokomaru
Kurahaupo e
Me Aotea e
Nga waka e whitu
I hoea nei
O tatou tipuna

The seven canoes
Before us
Row, row, row
Tainui, Te Arawa
Mataatua
Row, row, row
Takitimu, Tokomaru
Kurahaupo
And Aotea too
These are the seven canoes
Our ancestors
Rowed forth in

Ohomairaki

Tena ra koutou
koutou katoa
Ohomairaki
E tu mai nei
Te mauri te pu
O Te Kahu o Te Aoraki
Takiri mai ra te hihiri tapu
Ki ruka i a matou katoa

Ohomairaki
Tu kaha ra
Ohomairaki
Tu kaha ra
Haumi e, hui e, taiki e!

Greetings
To you all
Ohomairaki
Who stand here today
The life force that emanates
From the source -
The membrane of the universe –
Is released in the pure
Elemental energy
Upon us all

Ohomairaki
Stand firm and strong
Ohomairaki
Stand firm and strong
Bind it, join it, it is done!

Ohomairaki E

(Leader) Ohomairaki!
(All) Ohomairaki
E karanga e te iwi e
Kua eke mai nei
Kua eke mai nei ki runga te marae e

Mauria mai ra
Mauria mai ra e nga mate o te motu e
Me nga tini roimata
Me nga tini roimata e maringi whanui e

Aue titiro e nga iwi
Titiro e nga iwi ki nga mahi o te motu
e hora ake nei e

Rū ana te whenua
Rū ana te whenua, whatiwhati te moana
Aue te aroha
Aue te aroha te mamae i ahau e

Rū ana te whenua whatiwhati
Hi!

Ohomairaki
is calling to the people

Who have just set foot on this marae

Bring with you the memories of all our dead

and the many tears that fall throughout the land

Look at our people working across the land
spread out far and wide

The ground shakes, the sea quivers

Oh the love and the pain within me.

The ground shakes and quivers
Hi!

Pa Mai to Reo Aroha

Pa mai to reo aroha
Ki te pa o Aotearoa
E nga iwi o Aotearoa
Haere mai, haere mai

Titiro ki nga hoia
Kua wehe nei
Aue te aroha
Me te mamae
Pa mai te reo aroha
Haere mai, haere mai

The voice of love is calling out
To the pa of New Zealand
To the people of New Zealand
Welcome, welcome

Look at the soldiers
Departed from us
Alas the love
And the pain
The voice of love calls out
Welcome, welcome

Po Atarau

Po atarau
E moea iho nei
E haere ana
Koe ki pamamao

Haere ra
Ka hoki mai ano
Ki te tau
E tangi atu nei

On a moonlit night
I see in a dream
You going away
To a distant land

Farewell,
But please return again
To your loved one
Weeping here

Pokarekare Ana

Pokarekare ana
Nga wai o Rotorua
Whiti atu koe Hine
Marino ana e

E hine e
Hoki mai ra
Ka mate ahau
I te aroha e

They are agitated
The waters of Rotorua
But when you cross over, fair Maid
They will be calm

O lovely maiden
Return to me
For I could die
From loving you

Purea Nei E Te Hau

Purea nei e te hau
Horoia e te ua
Whitiwhitia e te ra
Ma hea ake nga
Po raruraru
Makere ana nga here
E rere, wairua e rere
Ki nga ao o te rangi
Whitiwhitia e te ra
Mahea ake nga
Po raruraru
Makere ana nga here

Scattered by the wind
Cleansed by the rain
Uplifted by the sun
All doubts are
Lifted away
All restraints are cast off
Fly free, o spirit
Fly to the realms of the heavens
Uplifted by the sun
All doubts are
Lifted away
All restraints are cast off

Tahi Nei Taru Kino

Tahi nei taru kino
Mahi whaiaipo
Kei te wehenga
Aroha kau ana

Chorus
Haere mai ra
Ki ahau nei ra
Te aroha tino nui
Haere mai
Kore au e noho
Hoatu taku ringa
Kei huri ke koe
Whakakaitoa i muri
Titiro atu au
Tahuri ke koe
Kei roto i a koe
Pirangi mai ana

Like a pesky weed
You play at love
And when we are apart
Your love diminishes

Chorus
Come then
To me
For my love for you is great
Come to me

I will not sit still
I give you my hand
But you may still turn away
In jest later

Oh when I look at you
You turn your face away
But in your heart, dear
You want me only

Tūtira mai ngā iwi

Tūtira mai ngā iwi
tātou tātou e
Tūtira mai ngā iwi
tātou tātou e
Whai-a te marama-tanga
me te aroha - e ngā iwi!
Ki-a ko tapa tahi
Ki-a ko-tahi rā
Tātou tātou e
(Repeat)
Tā-tou tā-tou e E!!
Hi aue hei !!!

Line up together people
All of us, all of us
Stand in rows people
All of us, all of us
Seek after knowledge
and love of others - everyone
Think as one
Act as one
All of us, all of us
All of us, All of us!!
Hi aue hei !!!u

Tama Ngakau Marie

Tama ngakau marie
Tama a te Atua
Tenei tonu matou
Arohaina mai

Murua ra nga hara
Wetekina mai
Enei here kino
Whakararu nei

Tama ngakau marie
Tama a te Atua
Tenei tonu matou
Arohaina mai

Amine

Son of the peaceful heart
Son of God
Here we are always.
Show us compassion.

Wipe away our transgressions
Unshackle us
From the the things that bind us
That are so troublesome

Son of the peaceful heart
Son of God
Here we are always

Show us compassion

Te Aroha

Te aroha
Te whakapono
Te rangimarie
Tatou tatou e

It is love
It is faith
It is peace
That will bind us all together

Toia Mai Te Waka Nei

Toia mai te waka nei
Kumea mai te waka nei
Ki te takotoranga i
Takoto ai
Tiriti te mana motuhake

Te tangi a te manu e
Pipiwharauroa
Kui, kui, kui!
Whiti, whiti ora!
Hui e
Taiki e!

Pull the canoe
Draw up the canoe
To its landing place
Where it will lie
Share out the true power

The bird calls
The shining cuckoo
Kui, kui, kui!
Signalling new life
Join together as one
It is done!

Whakaaria Mai Tou Ripeka Ki Au

Whakaaria mai
Tou ripeka ki au
Tiaho mai
Ra roto i te po
Hei konei au
Titiro atu ai
Ora mate
Hei au koe noho ai

(ano – repeat)

Amine

Shine
your cross before me
Shine
on in the night
For I am here
Watching skywards
In life, in death
You reside with me

(repeat)

Amen

Whatiwhati to Hope

Whatiwhati to hope
Ringa pakia e
(Pakia pakia)
Waewae takahia
Ka huri o kanohi e
(Ka huri kanohi)
Titiro whakarunga
Titiro whakararo
Haere whakamua
Hoki whakamuri
Whatiwhati to hope
Ka huri to tinana e

Sway your hips
Slap your thighs
(Slap your thighs)
Move your feet
And turn your eyes
(Turn your eyes)
Look upwards
Look downwards
Go forward
Come back
Sway your hips
And turn your whole body around