Māku rā pea

Māku rā pea
Māku rā pea
Māku koe e awhi e
Ki te ara, ara Tupu
Māku koe e awhi e x 2

I will perhaps
I will perhaps
I will help you
Upon the pathway, of progress
I will indeed help you