Ka waiata
Ki a Maria
Hine i whakaae
Whakameatia mai
He whare tangata

Hine purotu
Hine ngakau
Hine rangimarie
Ko te Whaea
Ko te Whaea
O Te Ao
(o Te Ao)

I sing
To Mary
The woman who agreet
To bring forth life
From her womb

Woman who acquiesced
Woman of great heart
Woman of peace
She is the Mother
She is the Mother
Of the world
(of the world)