Nga waka e whitu
E tau nei
Hoea hoea ra
Tainui Te Arawa
Mataatua
Hoea hoea ra
Takitimu Tokomaru
Kurahaupo e
Me Aotea e
Nga waka e whitu
I hoea nei
O tatou tipuna

The seven canoes
Before us
Row, row, row
Tainui, Te Arawa
Mataatua
Row, row, row
Takitimu, Tokomaru
Kurahaupo
And Aotea too
These are the seven canoes
Our ancestors
Rowed forth in