Purea nei e te hau
Horoia e te ua
Whitiwhitia e te ra
Ma hea ake nga
Po raruraru
Makere ana nga here
E rere, wairua e rere
Ki nga ao o te rangi
Whitiwhitia e te ra
Mahea ake nga
Po raruraru
Makere ana nga here

Scattered by the wind
Cleansed by the rain
Uplifted by the sun
All doubts are
Lifted away
All restraints are cast off
Fly free, o spirit
Fly to the realms of the heavens
Uplifted by the sun
All doubts are
Lifted away
All restraints are cast off