Tūtira mai ngā iwi
tātou tātou e
Tūtira mai ngā iwi
tātou tātou e
Whai-a te marama-tanga
me te aroha – e ngā iwi!
Ki-a ko tapa tahi
Ki-a ko-tahi rā
Tātou tātou e
(Repeat)
Tā-tou tā-tou e E!!
Hi aue hei !!!

Line up together people
All of us, all of us
Stand in rows people
All of us, all of us
Seek after knowledge
and love of others – everyone
Think as one
Act as one
All of us, all of us
All of us, All of us!!
Hi aue hei !!!